Yrittäjyyden polulla Humakissa

Kulttuurituotanto

Yrittäjyys voi olla tulevaisuudessa yksi työllistymisen muoto yhä useammalle valmistuvalle opiskelijalle jossakin vaiheessa uraa. Siksi Humak haluaa nostaa yrittäjyyttä esille läpi koko opintojen. 

Oman yrittäjäidentiteetin tutkiskelua 

Lähiopetuksen lisäksi yrittäjyyttä voi opiskella Humakissa yrittäjyyden verkko-opintojaksoilla, jotka uudistettiin lukuvuodeksi 2021–2022. Yrittäjyys (5 op) -opintojaksolla opiskelija syventyy oman yrittäjäidentiteettinsä tutkiskeluun erilaisten yrittäjyystestien ja yrittäjätarinoiden kautta. Opiskelija tutustuu myös oman alansa tulevaisuuden työnkuvaan ja yrittäjyyden rooliin siinä. Lisäksi käydään läpi yrittäjäksi ryhtymisen eri vaihtoehtoja laskutuspalveluista sivutoimisuuden kautta päätoimiseen yrittäjyyteen. 

Yksi jakson keskeisistä teemoista on sisäinen yrittäjyys. Humakin tavoitteena ei ole tehdä kaikista opiskelijoista yrittäjiä vaan tarjota mahdollisuus löytää itsestään sisäinen yrittäjä. Yrittäjämäinen asenne on yhä keskeisempi tekijä tämän päivän työmarkkinoilla, ja asian tiedostaminen jo opiskeluaikana on tärkeää. 

Liiketoiminnan suunnittelua ja tiimityötä 

Itsenäisesti suoritettavaa Yrittäjyys-jaksoa seuraa Yritystoiminnan perusteet (5 op) -opintojakso, jolla suositaan tiimityöskentelyä. Tiimeissä opiskelijat suunnittelevat ja kehittävät liiketoimintaa valitsemansa idean pohjalta. Asiakasongelmaa ja sen ratkaisua testataan, syntyvää tuotetta tai palvelua markkinoidaan ja suunnitelma tallennetaan canvas-pohjalle. Markkinointitempaus ja yritysvideo antavat tuntua todellisesta liiketoiminnasta, eikä mikään estä tiimiä jatkamasta liikeidean parissa opintojakson jälkeen. 

Yritystoiminnan perusteet -jakso opettaa opiskelijalle liiketoiminnan suunnittelun lisäksi tärkeitä tiimityötaitoja. Suurimmat tiimin onnistumiselämykset koetaan yleensä monialaisissa tiimeissä, joissa voidaan hyödyntää laaja-alaista osaamista. 

Kuvassa 1 kuvataan Humakin eri vahvuusalojen opintosisältöjä, joissa yrittäjyys näkyy opintojen sisällöissä. Näin opiskelija voi hyödyntää oppimaansa suoraan omassa yritystoiminnassaan. Vaakariveillä on kuvattu Humakin eri vahvuusalat (tulkki, yhteisöpedagogi ja kulttuurituottaja sekä usealle vahvuusalalle yhteiset opinnot) ja pystysarakkeissa vuosikurssit 1–4.)

Vertaisarvioinnin hyödyntäminen opintojaksoilla 

Kumpikin opintojakso hyödyntää vertaisarviointia, jota on erityisesti tuotu mukaan uudistettuihin sisältöihin. Vertaisarvioinnissa opiskelija täydentää oppimaansa tutustumalla muiden suorituksiin ja vertaamalla niitä omaansa. Parhaimmillaan tässä vaiheessa syntyy vielä uusia oivalluksia ja osaamista itselle sovellettavaksi. Oman osaamisensa opiskelija osoittaa opintojaksoon sisältyvässä verkkotentissä. 

Humakin yrittäjyysopintojaksot yhdessä koko opintojen ajan kertyvien yrittäjyyssisältöjen kanssa antavat opiskelijalle vahvan pohjan sisäiseen yrittäjyyteen. Samalla opiskelijalle annetaan eväät myös ulkoisen yrittäjyyden polulle. 

Teksti: Markus Suomi

Last modified: 30.3.2022