Humakin vuosikertomus 2021

Rehtorin, toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2021 oli uuden strategian ja johtamismallin toimeenpanon ensimmäinen vuosi. Strategian pääajatuksena on vahvistaa profiloitua ydinosaamistamme, jonka avulla vahvistamme kädenjälkeämme yhteiskunnassa koulutuksen, TKI-toiminnan ja palveluliiketoiminnan avulla.

Lue lisää
Humakin logo.

Humak on inhimillisempää maailmaa rakentava ammattikorkeakoulu. 

Me luomme tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kehittämällä ihmisiä yhdistävää osaamista.