Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa

Kulttuurituotanto

Turun AMK, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Humak lähtivät kehittämään yhdessä Innotutka-valmennusta, joka sai ESR-rahoituksen syyskuusta 2021 alkaen. Hankkeessa on mukana myös kumppaneita, kuten Yrittäjäkummit ja Turun kaupunki. Hankkeen päätavoitteena on auttaa ja tukea yrittäjiä kehittämään uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla. 

Innotutka-hanke on suoraan sidoksissa Humakin kulttuurituotannon luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjen strategiseen tehtävään tukea luovan osaamisen parempaa hyödyntämistä muuttuvassa työelämässä ja eri alojen yrittäjyydessä. Lisäksi hanke tukee suoraan palvelukonseptiamme, jonka tehtävänä on TKI-toiminnan avulla vahvistaa alan toimijoiden monipuolista yrittäjyysosaamista. 

Innotutka-valmennus on suunnattu matkailu-, kauppa- ja palvelualoille, majoitus- ja ravintolasektorille sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotannossa toimiville mikro- ja pk-yrittäjille. Se on tarkoitettu Varsinais-Suomessa toimiville yrittäjille. 

Muuttuneet olosuhteet 

Innotutkassa käsitellään koronapandemian myötä muuttuneita olosuhteita. Jatkuvasti muuttuvassa, epävakaassa maailmassa tarvitaan kykyä ymmärtää mahdollisten muutosten merkitys oman toimialan, asiakaskunnan ja toimintatapojen kannalta. Uudenlaisten näkökulmien ja ideoiden mahdollistamiseksi tarvitaan ennakointitiedon lisäksi osallistavia menetelmiä, yhdessä tuotettua tietoa ja verkostomaista yhteistyötä. 

Innotutkan toteutustapa 

Osallistuvat yritykset antavat Innotutka-valmennuksen alussa asiantuntijatiimille työstettäviksi toimeksiantoja, joissa tiimi innovoi yrityksille mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa. 

Toisena vaiheena toteutetaan yrittäjäkohtaamiset. Kohtaamisissa yritykset esittelevät toimintaansa ja muut Innotutkaan osallistuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja mentorit tukevat ja innovoivat yrittäjiä uudistusajatusten viemisessä eteenpäin. Kolmantena valmennuksen muotona ovat asiantuntijateemat ja niihin liittyvät osallistavat työpajat. Ne auttavat yrittäjiä ajattelemaan toimintaa eri näkökulmista ja syventämään tietämystään. 

Innovaatio-osioiden jälkeen, viimeisessä vaiheessa, ideoita työstetään ja toteutetaan käytännön kokeilujen avulla. Yritykset voivat toteuttaa aiemmissa vaiheissa kehitettyjä uusia palveluja ja tuotekonsepteja esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. 

Innotutkan logo.
Logoja: ESR, vipuvoimaa EU:lta, Turku AMK, Turun yliopisto, Humak.

Teksti: Laura Päiviö-Häkämies 

Last modified: 30.3.2022