Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus

Edistämme kasvokkaisen vuorovaikutuksen sekä fyysisten ja teknologiavälitteisten kommunikaatioympäristöjen saavutettavuutta. 

Kehitämme viitottujen kielten tulkkausta ja kommunikaatiota tukevien menetelmien käyttöä Suomessa ja kansainvälisesti. Kehitämme kielellistä saavutettavuutta tukevaa teknologiaa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Näkyykö? Kuuluuko? Täällä ollaan!

Korona-aika on venyttänyt käsitettä Helsingin kampus, kun sekä opiskelua että...

EUMASLIn digiloikka intensiivisistä lähiviikoista verkko-opetukseen

Tulkkauksen kansainvälinen yhteistutkinto EUMASLI käynnistyi taas tutusti...

Ydinasioiden äärellä

Hallinnoimme tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusalalla Ydinasia-hanketta...

Tutkimus rikostaustaisten nuorten puheen, kielen ja kommunikaation vaikeuksista

Rikosseuraamuslaitokselle toteuttamassamme hankkeessa koottiin rikostaustaisiin nuoriin...

Kielellisen saavutettavuuden rakennustyömaalla ja verkkoja vahvistamassa

Saavutettavuus ja kielellinen saavutettavuus ovat nousseet parin viimeisen vuoden aikana...