Nostoja luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjen kehittämistyöstä

Kulttuurituotanto

Pöydällä kirja "Luovien alojen nykytila" ja sen päällä punaist silmälasit.

Osaamiskärkemme tavoitteena on luoda palvelukonsepti, joka tuottaa jatkuvan oppimisen periaatteelle rakentuvaa yrittäjyyskoulutusta sekä vahvistaa luovien alojen toimijoiden monipuolista yrittäjyysosaamista TKI-toiminnan (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan) ja muun palvelutoiminnan avulla. Palvelukonsepti tuottaa uutta osaamista kulttuurituotannon alan opiskelijoille, luovien alojen yrittäjyyttä suunnitteleville sekä alalla jo toimiville yrityksille ja yritysverkostoille. Osaamiskärjen sisältöjä kehitetään sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. 

Tuoteperhe muodostuu ensisijaisesti TKI-toiminnan ja koulutuspolun kautta. TKI-toimintamme kohdentuu osaamista vahvistavaan hanketoimintaan, työelämäyhteistyöhön ja soveltavaan tutkimukseen, joiden sisällä kehitetään myös koulutustuotteita ja palveluita yhdessä työelämän kanssa. 

Uusin koulutustuote on kulttuurituottajan (AMK) tutkinto luovien alojen yrittäjille 

Luovien alojen yrittäjyyden koulutuspolun työelämälähtöisyydellä parannetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi varmistetaan, että tutkintoon johtava koulutus myös vastaa tulevaisuuden osaamisvaatimuksia. 

Uusin osaamiskärjessä kehitetty koulutustuote on luovien alojen yrittäjille suunnattu tutkintomuoto Kulttuurituottaja (AMK) -verkkotutkinto luovien alojen yrittäjille. Pilottina toteutettavaa tutkintomuotoa on suunniteltu koko vuoden 2021 ajan, ja hakukohde avautuu yhteishaussa keväällä 2022. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu tässä koulutuspilotissa alan yrittäjyyden osaamisen syvenemisen kautta niin, että yrittäjätaustainen opiskelija voi suurelta osin tehdä erilaiset verkkotutkinnon oppimistehtävät ja projektit kehittämällä omaa yritystoimintaansa.  

Yrittäjätaustaisten opiskelijoiden ryhmä opiskelee verkkotutkintoa yhdessä tiiminä. Tämä antaa myös mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja tehdä asioita yhdessä samantaustaisten ihmisten kanssa. Opintojen avulla opiskelija voi rakentaa itselleen persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia oman yritystoiminnan kehittämiseen, kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtävissä toimimiseen sekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille. Kulttuurituottajan työtä tehdään monipuolisesti toimialojen yhdyspinnoilla, mikä antaa mahdollisuudet laajaan verkostoitumiseen. 

Teksti: Laura Päiviö-Häkämies

Last modified: 31.3.2022