Kestävä kehitys

Humakin tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä 

Humak on mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa. Ohjelma perustuu YK:n vuonna 2015 hyväksymiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Se pyrkii vahvistamaan ammattikorkeakoulujen kädenjälkeä mutta samalla pienentämään niiden hiilijalanjälkeä. 

Tavoitteina myös hiilineutraalius ja vastuullinen arki 

Tavoitteena on, että kaikki Humakista valmistuvat opiskelijat pystyvät edistämään kestävää kehitystä ja torjumaan yhteiskunnassa esiin tulevia ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia. Juuri siihen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmalla pyritäänkin. Ohjelma toimii perustana Humakin koulutusta kehitettäessä. 

Myös Humakin TKI-toiminnassa otetaan huomioon kestävyys ja vastuullisuus. TKI-toiminnan tavoitteena on tuottaa ratkaisuja kestävyyshaasteisiin sekä – koulutuksen kehittämisen pyrkimysten tavoin – edistää kestävää kehitystä ja vähentää ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia. 

Agenda 2030-kestävän kehityksen 17 kohtaa.

TKI-toiminnalla kohti kestävämpää maailmaa ja yhteiskuntaa

Negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseen kädenjälkeen  Kaiken muun tapaan...

Koulutus – kestävän kehityksen taidot jokaiselle

Lupaus paremmasta tulevaisuudesta  Tämän artikkelin pääotsikko on suoraan...

Kohti hiilineutraalia Humakia

Humanistinen ammattikorkeakoulu on sitoutunut Arenen vuonna 2020 laatimaan...

Humak mukana kestävyys- ja vastuullisuustyössä

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi vuonna 2020 kestävän kehityksen...