Poimintoja kulttuurituotannon vahvuusalan vuodesta

Kulttuurituotanto

Kulttuurituotannon vahvuusalalla pääsimme vuoden 2021 aikana hyvään alkuun uuden strategian toimeenpanossa. Teimme osaamiskärkityötä, kehitimme opetusta ja jatkuvan oppimisen tuotteita, vahvistimme alumnitoimintaa ja saimme käännettyä hanketoiminnan voimakkaaseen kasvuun. 

Osaamiskärkityö 

Osaamiskärkien kehittämistyössä olennaista on tuoteperheajattelun vahvistaminen. Tuoteperheitä kehitettäessä on tärkeää suunnata koulutustuotteet, hankkeet ja maksullinen liiketoiminta osaamiskärjen strategisten tavoitteiden ja sisällöllisten painotusten mukaisesti siten, että kaikki toiminnot tukevat toisiaan. 

Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjen sisällä kirkastimme luovien alojen yrityspalvelu Creven uutta roolia ensisijaisesti luovien alojen yrittäjille tarkoitettuna palvelukonseptina. Osaamiskärjen kehittämistyöhön liittyy myös uusi luovien alojen yrittäjille suunnatun Kulttuurituottaja (AMK) -verkkotutkinnon suunnittelu. Koulutus toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. 

Osana tuotanto- ja projektiosaamisen osaamiskärjen tuoteperhettä käynnistimme ”Culture, Organisation and Sustainability Management (COSM)” -opintokokonaisuuden vahvistamaan kulttuurituottajien ja kulttuurialan muiden toimijoiden roolia kestävän kehityksen tukemisessa. Sen rinnalla olemme toteuttaneet COSMTalks-keskustelusarjaa, jossa kansainväliset asiantuntijat ovat avanneet näkökulmia kestävyyteen kulttuuriorganisaatioissa ja kulttuurituotannon alueella. 

kuva sisältää monta pientä kuvaa, joissa on ihmisiä eri tilanteissa ja asuissa. Monet kuvista liittyvät taiteelliseen toimintaan ja ihmisten yhdessä olemiseen.
Kulttuurituotannon vahvuusalan alumnitoiminta on vuoden aikana edennyt muun muassa sosiaalisen median kautta.

Opetuksen kehittäminen, alumnitoiminta ja jatkuva oppiminen 

Järjestimme keväällä 2021 kolme työelämäkuulemista osana opetussuunnitelman uudistamisprosessia. Niiden tulokset toimivat myös erinomaisena tapana testata vahvuusalan uuden strategian linjauksia. Loppupäätelmänä voi todeta, että työelämäkuulemisten perusteella strategian painotukset ovat hyvinkin kohdallaan. 

Olemme jo pitkään toivoneet tueksemme Humakista kulttuurituottajiksi valmistuneiden alumnien tärkeää osaamista ja verkostoja. Yhtä lailla olemme toivoneet, että voisimme osaltamme tarjota alumneillemme uusia verkostoja, ammatillista tukea, lisä- ja jatkokouluttautumisen mahdollisuuksia ja jopa työmahdollisuuksia Humakissa. Siksi on hienoa, että alumnitoiminnan kehittäminen eteni ja alumnitoiminta vahvistui vuoden 2021 aikana. 

Vahvuusalan jatkuvan oppimisen määrälliset tulostavoitteet vuodeksi 2021 olivat huomattavasti edellistä vuotta korkeammat. Pyrimme siksi tukemaan tavoitteisiin pääsemistä kokoamalla vahvuusalalle oman jatkuvan oppimisen kehittämisryhmän.  

Hanketoiminta 

Vuosi 2021 oli Korona-pandemian vuoksi vaikea tapahtumatuotannossa ja muissa kulttuuri-, taide- ja viihdealan tehtävissä eri sektoreilla toimiville. Halusimme kulttuurituotannon vahvuusalalla tukea alan elpymistä mahdollisimman nopealla reagoinnilla kehittämistyöhön. Saimme paljon hankerahoituksia, joiden sisällöissä korostui se, että kulttuurialalla on suuri tarve digitaalisten tuotantojen osaamisen lisäämiseen.  

Teksti: Katri Kaalikoski

Last modified: 6.4.2022