Lisähappea luoville

Kulttuurituotanto

Naisen mustavalkoiset kasvot, jonka vieressä pikseleistä muodostettu kasvokuva.
Tiedätkö, mikä on digitaalinen kaksonen? Digitaaliset kaksoset ovat mallinnuksia, joiden avulla tilojen ja tapahtumien toimintoja voidaan suunnitella, markkinoida ja testata entistä tehokkaammin. Aalto-yliopiston Memo-tutkimusyksikkö ja Humakin kulttuurituotannon vahvuusala ovat käynnistäneet kaksivuotisen Digitaaliset kaksoset -kehittämishankkeen luovien alojen teknologisten ratkaisujen
edistämiseksi. Digitaaliset kaksoset -hankkeessa vahvistetaan digitalisointia ja kestävyyttä kulttuurialalla: teknologiaa hyödyntämällä parannetaan kulttuurisisältöjen saavutettavuutta ja edistetään virtuaalista kulttuurimatkailua. Kuva: Gerd Altman/Pixapay. 

Koronapandemia on kurittanut erityisen raskaasti taide-, kulttuuri- ja luovia (toimi)aloja. Konsulttiyhtiö EY:n vuonna 2021 laatimassa tutkimuksessa ”Eurooppaa jälleenrakentamassa: kulttuuriin ja luovuuteen perustuva talous ennen ja jälkeen koronan” huomioidaan, kuinka kulttuuri ja luovat alat ovat heti lentoliikenteen jälkeen pahiten koronasta kärsinyt toimiala. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä puolestaan 93 prosenttia henkilövastaajista kertoi työtilaisuuksien ja toimeksiantojen vähentyneen tai peruuntuneen ja 88 prosenttia arvioi toimeentulonsa heikentyneen vuonna 2020. 

Avuksi REACT 

Tähän haasteeseen vastaamaan avautui keväällä runsas määrä REACT-hankerahoituksia, joissa huomioitiin erityisesti kulttuuri- ja luovat alat. Päähuomio näissä rahoituksissa kiinnittyy digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Juuri digitaaliset palvelut myös OKM:n selvityksen kohderyhmä näki myönteisinä asioina pandemian ajasta. Lisäksi niiden kehittämisestä saadulla osaamisella nähdään positiivisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Yleisöjen saavuttaminen ja ansaintamahdollisuudet vaativat kuitenkin uusia innovaatioita kulttuurialalle. Jatkossa toimijoilla on tarpeen olla valmiudet tarjota digitaalisia tuotteita myös akuutin koronavaiheen jälkeen. 

Humakin kulttuurituotannon vahvuusala lähti aktiivisesti vastaamaan näihin REACT-hakuihin ja osaltaan vastaamaan myös luovien alojen kehittämisen haasteeseen. Menestys näissä hauissa oli erinomainen: kulttuurituotannon vahvuusala kymmenkertaisti hankesalkkunsa hankkeiden määrän. Lisäksi Humakin kulttuurituotannon hankkeista useat arvioitiin haun parhaaksi tai yhdeksi parhaista. 

Veden pinnassa ilmaa haukkova kultakala.
Kulttuuri- ja luovat alat ovat jääneet haukkomaan henkeään koronapandemian johdosta. Hankkeiden koulutusten kautta pyritään lisäämään digitaalista ja tuotteistamisosaamista ja sitä kautta tarjoamaan parempia elpymismahdollisuuksia näille toimialoille. Kuva: Zihrini/Pixapay. 

Digitaalisuus osaksi arkea 

Yhteisinä nimittäjinä Humakin kulttuurituotannon hankkeissa ovat kulttuuri-, matkailu- ja luovan alan toimijoiden toimintaedellytysten kehittäminen, tuotteistaminen, tuotekehitys ja palvelumuotoilu sekä läpileikkaavana ajatuksena digitaalisen osaamisen lisääntyminen. Digitaaliset palveluratkaisut ja uudet toimintavalmiudet edistävät kulttuuri- ja taidealan kestävää kehitystä, digitalisaatiota sekä sopeutumista koronan jälkeiseen muutostilanteeseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että erilaiset hybridimallit jäävät elämään. Toisaalta digitaalisia tuotteita voidaan hyödyntää myös fyysisten tuotteiden rinnalla. 

Kesän ja alkusyksyn aikana on saatu myönteisiä hankerahoituspäätöksiä, ja syksyn 2021 toimintaa onkin leimannut useiden hankkeiden yhtäaikainen käynnistäminen. Yleisenä huomiona hankekentästä syyskaudella 2021 voi todeta sen, että samalle kohderyhmälle suuntautuville koulutushankkeille ovat saaneet rahoitusta myös lukuisat muut toimijat. Niinpä luovan alan toimijoilla on nyt runsaasti valinnan varaa maksuttomista koulutuksista ja valmennuksista samaan aikaan, kun kulttuuritoimialan ydintoiminnot alkavat pitkästä aikaa hiljalleen käynnistyä. 

Teksti: Nina Luostarinen

Last modified: 30.3.2022