Kulttuurituotantoalan kansainvälisiä verkostoja kokemassa

Kulttuurituotanto

Kuvassa sali, jossa etualalla on kaksi televisioruutua, joissa näkyy luennoitsija. Kuvaruutujen taustalla on ryhmä opiskelijoita, jotka istuvat salissa maskit kasvoillaan. Sama luennoitsija, joka näkyy kuvaruuduissa, puhuu salissa häntä kuunteleville opiskelijoille. 

Humakin kulttuurituotannon vahvuusalan tuotanto- ja projektiosaamisen kärjen strategisena tavoitteena on kehittää kulttuurin ja taiteen tuotantojen sekä palveluiden monimuotoisia ympäristöjä. Strategian toteuttamiseksi osaamiskärki hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä verkostojaan. 

Kansainvälisen näkökulman vahvistamiseksi osaamiskärki on tehnyt jo pitkään koulutuksellista yhteistyötä maamme rajojen ulkopuolella toimivien asiantuntijoiden kanssa. Siten myös festivaalituotannon tunnustetun osaajan, Skotlannissa vaikuttavan Paul Gudginin, festivaali- ja tapahtumatuotannon maisteriluokat (Festival and Event Management Master Class) ovat olleet lähes vuosittain tarjolla myös Humakin opiskelijoille. Koronapandemia toi näihin lähivierailuihin lyhyen tauon, mutta syksyllä 2021 Gudgin piti jälleen kaksipäiväisen koulutuksen, tällä kertaa Turussa. 

Kuvassa sali, jossa etualalla on kaksi televisioruutua, joissa näkyy luennoitsija. Kuvaruutujen taustalla on ryhmä opiskelijoita, jotka istuvat salissa maskit kasvoillaan. Sama luennoitsija, joka näkyy kuvaruuduissa, puhuu salissa häntä kuunteleville opiskelijoille. 
Paul Gudgin pitämässä festivaalituotannon työpajaa.

Festivaalit ennen ja jälkeen pandemian 

Festival and Event Management Master Class kokosi paikalle kymmenkunta yksityisellä ja julkisella sektorilla toimivaa kulttuurituotannon alan osaajaa. Etäyhteydellä mukana oli myös vastaava määrä Humakin opiskelijoita. 

Gudgin nosti koulutuksessaan esille festivaalituotantojen rakentamisessa huomioon otettavia tekijöitä. Koulutuksen aikana tarkasteltiin myös festivaalien nykytilannetta ja tulevaisuuden haasteita koronapandemian varjossa. Jälkimmäiseen tekijään kytkeytyi vahvasti työpajassa käyty keskustelu kulttuurialan vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi tuotiin esille, miten keskeistä koko alan olemassaolon kannalta on huolehtia myös festivaalien osalta tietoaineksen (kävijämäärät, tyytyväisyyskyselyt, taloudelliset vaikutukset) keräämisestä, analysoinnista ja saattamisesta päättäjien ulottuville. 

Työpaja onnistuu hybridinäkin 

Kaksipäiväinen koulutus antoi osallistujille mahdollisuuden saada tietoa kansainvälisen festivaalikentän toimintamalleista, nykytrendeistä sekä tulevaisuutta määrittävistä toimenpiteistä. Keskusteleva työskentelyilmapiiri tuki keskinäistä verkostoitumista sekä osallistujien näkemysten jakamista. Hybriditoteutus laajensi työpajatoimintaa entisestään, kun sitä voitiin toteuttaa myös etäyhteydellä. Keskusteluja ja mielipiteidenvaihtoa käytiin siten Zoom-välitteisesti fyysisessä tilassa olevien ja etäyhteydellä osallistuvien keskinäisellä ryhmäytymisellä. 

Festival and Event Management Master Class on vain yksi, joskin hyvä esimerkki Humakin kulttuurituotannon vahvuusalan tuotanto- ja projektiosaamisen kärjen kansainvälisestä toiminnasta sekä siitä, miten verkostoja hyödyntämällä on mahdollista tukea ja syventää opiskelijoiden osaamista. Koulutus toteuttaa niin ikään oppilaitoksen pyrkimyksiä laajentaa osaamisverkostojaan kokoamalla yhteen alan ammattilaisia pohtimaan alan kehittämisen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Yhdessä fundeeraamalla niihin usein löytyy myös vastauksia. 

Teksti: Pekka Vartiainen

Last modified: 30.3.2022