emiliareponen Author

Yhteisöpedagogi – arvostavan kohtaamistyön ammattilainen

Yhteisöpedagogin ammatillisuus (5 op) -opintojakso kokoaa yhteen kaikki Humanistisen ammattikorkeakoulun...

Palapelimäistä työtä kulttuurialoilla – Humak asiantuntijana Freet2030-kehittämishankkeessa

Freet2030-hanke kirkastaa tilannekuvaa freelancereiden ansaintamalleista sekä etsii toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita palapelimaisesti...

Read More →

eKollega-vertaismentoroinnista työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja uusia ideoita yritystoimintaan

Yrittäjien työhyvinvoinnin tukeminen on ajankohtainen haaste, sillä viimeisimmän yrittäjägallupin mukaan lähes neljännes yrittäjistä kokee olevansa...

Read More →

Seikkailukasvatus ja osallistava pedagogiikka verkkoympäristössä – ennakkoluuloista onnistumiseen

Kun keväälle 2021 oli suunniteltu englanninkielinen osallistavan pedagogiikan kurssi (Participatory Pedagogy) yhdessä seikkailukasvatuksen...

Read More →

Seikkailukasvatukseen erikoistuneiden yhteisöpedagogien osaaminen nyt ja tulevaisuudessa – havaintoja työelämäselvityksen tuloksista

Humakin opetussuunnitelmat uudistuvat vuonna 2023. Osana uudistuksen taustatyötä kokosimme työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaista...

Read More →

Nuorisotyö kehittää

VANUPOssa eli valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 2020–2023 digitaalisuus on tärkeässä roolissa. Siksi myös Humakin nuorisotyön...

Read More →

Nuorisotyölle uusi toimintaympäristö haltuun digitaalisessa sairaalanuorisotyössä

Nuorisotyö on parhaimmillaan sekä toiminnan että tuen tarjoamista monipuolisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä muuttuvissa elämäntilanteissa....

Read More →

DigiGym-hanke digittää: Digi pintaan täytyy saada!

Mikä sinun digikuntosi on? Kuntoa on testattu ja koeteltu viime aikoina covid-19:n myötä. Moni on kokenut osallistuneensa pikajuoksukisaan. Kisassa...

Read More →

Tempo kouluttaa maahan muuttaneita, työnantajia ja ohjaajia yrittäjyyteen ja moninaisuuteen

Tempo on Humakin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhdessä toteuttama, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Sen tavoitteena on maahanmuuttajien...

Read More →

Kulttuurituotanto

Poimintoja kulttuurituotannon vahvuusalan vuodesta

Kulttuurituotannon vahvuusalalla pääsimme vuoden 2021 aikana hyvään alkuun uuden strategian toimeenpanossa. Teimme osaamiskärkityötä, kehitimme opetusta...

Read More →