Yhteisöpedagogi – arvostavan kohtaamistyön ammattilainen

Yhteisöpedagogin ammatillisuus (5 op) -opintojakso kokoaa yhteen kaikki Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat. Jakso on yhteisöpedagogitutkinnon ensimmäinen ammatillinen opintojakso, ja se kuuluu osaksi ammatillisten perusteiden opintoja. Opintojakso avautui opiskelijoille 3.9.2021 ensimmäisellä webinaarilla. Webinaariin oli kutsuttu kaikki opintojaksolle ilmoittautuneet: yhteensä noin 400 opiskelijaa. Yhteisöpedagogin ammatillisuus -opintojakso on tarjolla myös avoimen ammattikorkeakoulun puolella. 

Yhteisöpedagogin ammatillisuutta rakentamassa 

Yhteisöpedagogin ammatillisuus muodostuu kolmesta osiosta: 1) Yhteisöpedagogiikan ytimessä, 2) Yhteisöpedagogin erilaiset toimintaympäristöt ja 3) Yhteisöpedagogin osaamisalueilla. 

Yhteisöpedagogiikan ytimessä -osiossa rakennetaan tärkeää ammatillista tietoperustaa. Osiossa tutustutaan ammattialan keskeisiin tieteellisiin lähtökohtiin ja suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmään. Lisäksi pohditaan, miksi yhteisöpedagogin on hyvä tietää demokratiasta sekä yhteiskuntamme erilaisista järjestelmistä. 

Yhteisöpedagogin erilaiset toimintaympäristöt -osiossa taas tutustutaan osion nimen mukaisesti yhteisöpedagogin toimintaympäristöön ja moninaisiin urapolkuihin haastattelemalla työelämässä toimivaa yhteisöpedagogia. 

Yhteisöpedagogin osaamisalueilla -osio puolestaan kokoaa yhteen opintojaksolla tavoitellut ja opitut asiat. Opiskelija tuottaa osaamisestaan reflektoivan esseen, jossa hän tuo esille omaa osaamisen polkuaan. Opintojaksolla opitaan itsenäisesti verkossa, yhteisöllisesti webinaareissa tai lähitapaamisissa sekä työelämälähtöisesti oppimistehtävien kautta. 

Opintojakson sisällöt kuvattuna.

Yhteisöpedagogi moninaisissa toimintaympäristöissä 

Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt -osiossa opiskelija pääsee tutustumaan yhteisöpedagogin autenttiseen toimintaympäristöön jo valmistuneen yhteisöpedagogin, alumnin, haastattelun kautta. Alumnien kokemukset havainnollistavat yhteisöpedagogin ammatillista osaamista ja työllistymisen mahdollisuuksia eri toimintaympäristöissä. Haastattelu tuottaa aina uutta tietoa myös koulutuksen henkilöstölle yhteisöpedagogin tehtäväkentän laajentumisesta. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnolla on töissä.fi-sivuston mukaan sijoituttu 183:een eri työtehtävään. Yhteisöpedagogien työllistymisaste on viimeisten tutkimusten mukaan noin 90 prosenttia. 

Teksti: Virpi Ruuska

Last modified: 31.3.2022