Nuorisotyö kehittää

Opiskelija tietokoneen äärellä. Kuva kertoo Humakin digitaitohankkeesta toisen asteen oppilaitoksissa.

VANUPOssa eli valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 2020–2023 digitaalisuus on tärkeässä roolissa. Siksi myös Humakin nuorisotyön osaamiskärjen strategiassa digitaalisuus on läpileikkaava teema yhdessä osallisuuden ja kansainvälisyyden kanssa. Digitaalisuus ei ole korona-aalloissa Humakin kehittämistyöhön uinut musta joutsen, vaan se on jo ennen covid-19-pandemiaa tietoisesti valittu strateginen linjaus. 

Hankkeista tukea merkitykselliseen elämään 

Humakissa on käynnistynyt vuonna 2021 useita digitaalisuuteen ja nuorten digitaitoihin keskittyviä hankkeita. Niissä digitaalisuuteen kietoutuvat vahvasti osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teemat. Hankkeissa pyritään ehkäisemään nuorten jäämistä digitalisoituvan yhteiskunnan ja osallisuuden ulkopuolelle puutteellisten digitaitojen vuoksi. Digitaalisuus voi myös olla keino ylittää fyysisiä osallisuuden esteitä ja vahvistaa nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 

Nuorista puhutaan monesti diginatiiveina, mutta nuoret eivät ole homogeeninen ryhmä eivätkä kaikki nuoret ole yhtä taitavia digitaidoiltaan tai edes yhtä kiinnostuneita digitaalisista palveluista tai mahdollisuuksista. Myös nuorten ja heidän perheidensä taloudelliset mahdollisuudet ovat erilaisia. 

Nuorten digitaitojen karttuminen on tärkeää myös heidän työelämätaitojensa näkökulmasta. Digitaalisuus on osa entistä useampien työarkea, ja kyky ottaa haltuun erilaisia digitaalisia toimintoja ja järjestelmiä sekä niiden päivityksiä on tarpeen monessa ammatissa. 

Merkittäviä kysymyksiä ovat myös digitaitojen sukupuolittuneisuus ja polarisoituminen. Nuorisotyön tärkeä tehtävä on rikkoa tuota kehitystä omalla toiminnallaan. 

Humakin nuorisotyön hankkeissa digitaitojen karttumisen laajempana tavoitteena on vahvistaa nuorten siirtymiä työelämään ja mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään. Humakin nuorisotyö pyrkii hanketoiminnallaan kehittämään välineitä nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen digitalisoituvassakin yhteiskunnassa. 

Digitaalisten ympäristöjen haaste nuorisotyön koulutukselle 

Yksi suuri haaste on digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen ero reaalimaailmassa tapahtuvaan verrattuna. Teknologisoituvassakin maailmassa nuorisotyön keskiössä on ja pysyy nuoren aito kohtaaminen. Humakin nuorisotyön hankkeista kerrytetään tietoa ja osaamista myös digimaailmassa tapahtuvan kohtaamisen tavoista, joita voidaan jatkojalostaa tulevissa hankkeissa ja jalkauttaa nuorisotyön koulutukseen. 

Teksti: Merja Kylmäkoski

Last modified: 31.3.2022