Tempo kouluttaa maahan muuttaneita, työnantajia ja ohjaajia yrittäjyyteen ja moninaisuuteen

Tempo on Humakin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhdessä toteuttama, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Sen tavoitteena on maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen ja Varsinais-Suomen alueen yrittäjien työvoimapulaan vastaaminen uusin keinoin. 

Verkkokurssilla seikkaileva maskotti pohtii yrittäjyyttä Suomessa.

Verkkokurssilta apua yrittäjyyteen 

Maahan muuttaneille Tempo on toteuttanut avoimen Näin perustat yrityksen Suomessa -verkkokurssin. Se on mahdollista suorittaa selkosuomeksi tai englanniksi. Kurssin jälkeen opiskelijalla on alustava liiketoimintasuunnitelma eli käytännön hahmotelma siitä, mitä yrittäminen Suomessa vaatii ja konkreettisia keinoja lähteä edistämään yritystoimintaa. Kurssin voi suorittaa missä ja milloin tahansa omassa aikataulussaan. Se soveltuu ammattikorkeakouluvalmiudet omaavalle maahan muuttaneelle, mutta sitä voidaan hyvin hyödyntää myös ohjauksen tukena. 

Tähän liittyen Tempo onkin kouluttanut eri organisaatioiden (esim. kunnat ja TE-toimistot) ohjaajia siitä, miten ohjata monikulttuurisia asiakkaita paremmin yrittäjyysasioissa. Koulutusten tarkoituksena on antaa käytännön vinkkejä, mitä ohjauksessa kannattaa ottaa huomioon ja mistä ohjaaja voi hakea lisätietoa yrittäjyydestä. 

Verkkokurssin materiaalista toimitetaan alkuvuodesta 2022 englanninkielinen opas, jotta materiaali on mahdollisimman helposti kaikkien hyödynnettävissä. Erityisesti englanninkielistä tietoa yrittäjyydestä Suomessa on vielä vähän, joten Tempo haluaa omalta osaltaan lisätä tietoutta. 

Moninaisuusosaamista työnantajille infopaketin avulla 

Tempo haluaa tukea myös jo olemassa olevia yrityksiä kansainvälisissä asioissa. Hankkeessa on koulutettu työyhteisöjä sekä luotu kattava ja käytännönläheinen tietopaketti. Oppaasta löytyy vinkkejä ja tietoa olemassa olevista palveluista, joita yritykset voivat hyödyntää kulttuurisesti moninaisissa työyhteisöissä. Oppaasta löytyy myös apua esimerkiksi rekrytointiin, perehdytykseen sekä valmentavaan johtamiseen. 

Opas sopii hyödynnettäväksi yritykseen kuin yritykseen, ja siitä saa aidosti apua työelämän moninaisiin kysymyksiin. Tulevaisuudessa organisaatiot tulevat tarvitsemaan yhä lisää taitoa johtaa kulttuurisesti moninaista työyhteisöä ja moninaisuusosaamista. 

Teksti: Irina Erlamo

Tempo-hankkeen yhteistyö logot: Humak, VS-yrittäjät, Vipuvoimaa EU:lta ja ESR.

Last modified: 31.3.2022