Nuorisotyölle uusi toimintaympäristö haltuun digitaalisessa sairaalanuorisotyössä

Nuorisotyö on parhaimmillaan sekä toiminnan että tuen tarjoamista monipuolisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä muuttuvissa elämäntilanteissa. Sairaala on kuitenkin nuorisotyölle lähes tuntematon toimintaympäristö Suomessa. Humakin ja HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n (Kympin Lapset ry.) yhteistyöpalaverissa todettiin, että tässä saattaisi olla uudenlainen, tarvelähtöinen hankeidea. Mukaan ideoimaan kutsuttiin monipuolinen työryhmä. Oli helppoa jakaa yhteinen näkemys siitä, että tämä työ on tarpeellista ja merkityksellistä. 

Vuoden 2020 aikana koronavirus haastoi sairaalahoidossa olevan kohderyhmämme hyvinvointia entisestään. Jo aiemmin haasteellinen eristyneisyys muista sosiaalisista kontakteista korostui merkittävästi. Koronan aikana lapsi tai nuori joutui vanhempansa kanssa eristyksiin potilashuoneeseen. Tätä kautta he menettivät edellä mainittujen seikkojen lisäksi kaiken kontaktin muihin lapsisyöpäpotilaisiin. Vanhemmat toivoivat lapsillensa virkistystoimintaa, jonka kautta lapset ja nuoret pääsisivät hetkellisesti ”lomalle” sairastamisesta. 

Digitaalisen nuorisotyön pilotointi mahdollistuu 

Koska toiminnalle ei ollut hankerahoitusta vuoden 2021 alussa, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut rahoittivat ohjaustoimintaa oman organisaationsa budjetista kolmen kuukauden kokeilujakson ajan. Nuorisopalvelut myös organisoivat toimintaa. Ohjaajiksi kokeilujaksolle saatiin kolme digitaalisen nuorisotyön ammattilaista. 

Kokeilujakson kohderyhmään kuuluivat Uuden lastensairaalan Taika-vuodeosastolla syöpähoidoissa olevat lapset ja nuoret sekä samalla osastolla hoidettavat elinsiirtopotilaat. Osastolla on yhteensä 26 potilaspaikkaa, ja siellä hoidetaan pääasiassa 0–18-vuotiaita potilaita. Kokeilun tavoite oli lapsisyöpäpotilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Toimintaan osallistuneet lapset ja nuoret saivat itse vaikuttaa toiminnan sisältöön, ja kokeilujakson toiminta toteutuikin pääsääntöisesti pelitoimintana maanantaisin. Ohjaustoiminnassa on ollut mukana vertaisia: jo syövästä parantuneita nuoria. 

Syksyllä 2021 saimme Etelä-Suomen AVI:sta nuorisotyön kehittämismäärärahaa digitaalisen sairaalanuorisotyön jatkamisen kehittämiselle. Uuden työmuodon kehittämisen kautta digitaalinen sairaalanuorisotyömuoto palvelee tulevaisuudessa myös muita lapsi- ja nuorisopotilaita. Tavoitteena on luoda uusi, kohdennettu nuorisotyön toimintamuoto, joka huomioi jokaisen potilaan erityistarpeet, elämäntilanteen ja vertaistuen tarpeen. Kympin Lasten tekemän taustatyön tuloksena on selvästi pääteltävissä, ettei tavanomainen digitaalinen nuorisotyö sellaisenaan vastaa lapsisyöpäpotilaiden tuen tarpeeseen, vaan työmuotoa tulee kehittää sekä potilaiden tarpeet että sairauden ja sairaalaympäristön asettamat rajoitukset huomioon ottaen. 

Teksti: Sari Huttu

Kympin lapset ja Aluehallintovirasto.

Last modified: 31.3.2022