Seikkailukasvatus ja osallistava pedagogiikka verkkoympäristössä – ennakkoluuloista onnistumiseen

Kun keväälle 2021 oli suunniteltu englanninkielinen osallistavan pedagogiikan kurssi (Participatory Pedagogy) yhdessä seikkailukasvatuksen tutkinto-opiskelijoiden (Adventure Education) sekä Erasmus-vaihto-opiskelijoiden kanssa, kukaan ei suunnitteluvaiheessa vielä tiennyt haasteesta, joka oli edessä. Tuli korona, etätyö ja -opiskelu – ja käytäntöön, seikkailullisten aktiviteettien pohjalle suunniteltu kurssi pakotettiin verkkoympäristöön. Seikkailulliset aktiviteetit osana osallistavan pedagogiikan kurssia eivät enää kuulostaneet mahdollisuudelta vaan mahdottomalta. Kuitenkin kurssi saatiin onnistumaan hyvin – ennakkoluuloista huolimatta. Miten siinä onnistuttiin? 

Seikkailukasvatus on aktiivista, elämyksellistä ja kokemuksellista toimintaa. Se koostuu erilaisista aktiviteeteista. Osallistavan pedagogiikan keskeisenä tavoitteena on ohjata ja opettaa niin, että opiskelijalla on vapaus oppia ja kehittyä parhaaksi katsomallaan tavalla hänelle parhaiten sopivassa ympäristössä. Ideaalitapauksessa opiskelijat valitsevat itse toimintaympäristön, jossa he toteuttavat aktiivisen toiminnan omien tavoitteidensa mukaisesti. Keväällä valinta ei kuitenkaan ollut opiskelijoiden, ei edes lehtoreiden, vaan korona teki valinnan puolestamme. 

Opiskelijat leikkivät ympyrässä.
Participatory Pedagogy -kurssin aktiviteetti ajalta ennen koronaa.

Ennakkoluulot romukoppaan ja mielikuvitus käyttöön! 

Yhdessä opiskelijoiden kanssa sovittiin, että lähtökohtina aktiviteettien toteuttamiseen verkkoympäristössä ovat ennakkoluuloton asenne, rajoittamaton mielikuvitus sekä ajattelun laajentaminen pois totutuista raameista. Kurssin opiskelijat ottivat tehtävänannon vastaan innokkaasti ja lähtivät toteuttamaan aktiviteetteja ilman aikaisempaa kunnollista kokemusta vastaavasta. Iso kysymys oli, kuten osallistavaan pedagogiikkaan kuuluu, kuinka saada osallistujat osallistumaan aktiivisesti. 

Lähtöasetelmista huolimatta kurssi onnistuikin mainiosti. Opiskelijoiden toteuttamissa aktiviteeteissa osallistujat pääsivät esimerkiksi ratkomaan pakohuoneen arvoitusta sekä Google Street View -sovelluksen avulla aarrejahtiin paratiisisaarelle. Aarteenetsintäideaa on hyödynnetty hieman erilaisilla toteutuksilla seikkailukasvatuksen opiskelijoiden keskuudessa muillakin kursseilla. Opiskelijat olivat hyvin tyytyväisiä kurssiin ja antoivat siitä positiivista palautetta. 

Teksti: Jussi Hynninen 

Last modified: 31.3.2022