Humak välittää – kampanja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Maaliskuussa 2021 tiede- ja kulttuuriministeri haastoi korkeakoulut lisäämään toimia koronapandemian aiheuttamien ongelmien torjumiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisesti opiskelijajärjestöt ovat korona-aikana nostaneet esille huolia pitkittyneen etäopetuksen vaikutuksista opiskelijoiden jaksamiseen, terveyteen ja oppimiseen. Nämä huolet jaettiin Humakissa, ja ministerin haasteeseen tartuttiin ripeästi. Yhtenä Humakin toimista päätettiin järjestää lukuvuonna 2021–2022 kampanja opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi. 

Humak välittää - logo.

Hyvinvointia eri näkökulmista 

Kampanjan lähtökohdaksi otettiin Humakin opiskelijoille suunnattu luentosarja, jossa opiskelijoiden hyvinvointia ja sen edistämistä tarkastellaan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn näkökulmasta. Kampanjan tavoitteeksi asetettiin työkalujen, vinkkien ja näkökulmien tarjoaminen opiskelijoille heidän oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Lisäksi kampanjan toivottiin antavan rohkeutta, intoa ja motivaatiota opiskeluun tilanteessa, jossa pandemia on pitkittyessään hämärtänyt tulevaisuuden näkymiä ja aiheuttanut perusteltua huolta opiskelijoiden keskuudessa. Kampanja sai nimekseen Humak välittää, ja se esiteltiin opiskelijoille ja henkilöstölle lukuvuoden avajaisissa syyskuussa. 

Humak välittää -kampanjan vastaanoton voi sanoa olleen innostunut ja onnistunut. Ensimmäisillä luennoilla kuuntelijoita on ollut 80–100. Myös jakoon laitetut luennot ovat keränneet jälkikäteisiä katselukertoja vastaavan määrän lyhyen ajan sisään. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintopisteitä osallistumalla luennoille ja kirjoittamalla niistä opintopäiväkirjaa. Humakin 2 000 tutkinto-opiskelijan joukon huomioon ottaen kampanjan tavoittavuutta voi pitää hyvänä. 

Podcasteja opiskelijoiden toivomista aiheista 

Humak välittää -luentosarjan spin-offina on syksyn 2021 aikana tehty Opiskelu mielessä -podcastia, jossa käsitellään opiskeluhyvinvointiin kytkeytyviä aiheita. Aiheet koottiin opiskelijoiden toiveiden perusteella, joita kysyttiin Webropol-kyselyllä lukuvuoden alkaessa. Tätä kirjoitettaessa marraskuussa 2021 Humak välittää -kampanja lähestyy puoliväliään. Koronapandemian väistymisen osalta odotukset ovat varovaisen toiveikkaat paranevan rokotekattavuuden myötä. Tästä johtuen myös ammattikorkeakouluyhteisö on taas löydettävissä kampuksilta kohtaamisten merkeissä. Toiveissamme on, että opiskelijat saavat kampanjasta tukea hyvinvointinsa edistämiseen pandemian jälkeisessä maailmassa ja ettei pandemian osalta ole enää suuria takaiskuja tiedossa. 

Teksti: Karri Soppi ja Ilse Lammila

Last modified: 31.3.2022