eKollega-vertaismentoroinnista työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja uusia ideoita yritystoimintaan

eKollega-hankkeen tuottaman ”eMentoroinnista virtaa yrittäjyyteen” -työkirjan kansikuvassa neljä yrittäjää keskustelee verkkotapaamisessa.

Yrittäjien työhyvinvoinnin tukeminen on ajankohtainen haaste, sillä viimeisimmän yrittäjägallupin mukaan lähes neljännes yrittäjistä kokee olevansa ylirasittunut tai lähellä loppuunpalamista. Sen vuoksi Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteinen, ESR-rahoitteinen eKollega-hanke (1.9.2020–30.9.2021) kehitti verkkopohjaista vertaismentorointia ja toteutti pilotin, johon osallistui 23 yksin- ja mikroyrittäjää. eKollega-pilotti tuki yhteisöllisyyttä ja paransi yrittäjien työhyvinvointia. 

Toiminnan sisältö suunniteltiin yrittäjien tarpeiden pohjalta 

eKollega-vertaismentorointipilottiin osallistuneista 23 yrittäjästä muodostettiin kaksi verkkoryhmää. Kumpikin ryhmä tapasi yhteensä viisi kertaa Zoom-alustalla. eKollega-hankkeen toimijat fasilitoivat verkkotapaamiset. Toiminta perustui osallistuvien yrittäjien tarpeisiin ja toiveisiin sekä kokemukselliseen yhdessä oppimiseen. Alussa panostettiin tutustumiseen, luottamuksen rakentamiseen ja yhteisten pelisääntöjen luomiseen, mikä tuki yhteisöllisyyden kokemusta verkkoympäristössä. Tapaamisissa käsiteltiin muun muassa tavoitteiden kirkastamista, ajanhallintaa, toimintaympäristön muutosten ennakointia ja verkostoja yrittäjän tukena. 
 

Työhyvinvointi parani ja vertaismentorointi toi uutta virtaa yksinyrittäjän arkeen 

Yrittäjien työhyvinvoinnin arviointia varten luotiin arviointikysely. Se tehtiin sekä ennen toiminnan aloittamista että vertaismentorointiprosessin jälkeen, jotta pystyttiin arvioimaan toiminnan vaikutusta. Vertaismentorointitapaamisilla oli selvästi positiivinen vaikutus pilottiin osallistuneiden yrittäjien työhyvinvointiin. 

eKollega-ryhmien verkkotapaamisissa jaettiin asioita avoimessa, luottamuksellisessa ilmapiirissä ja opittiin yhdessä uutta. Mukana oli sekä aloittelevia yrittäjiä että kokeneita konkareita. Yrittäjät arvostivat työhyvinvoinnin pohtimista toisten yrittäjien kanssa. Yhdessä huomattiin, että eri alojenkin yrittäjät kamppailevat usein samojen haasteiden kanssa yrittäjän arjessa. Yrittäjät toivoivatkin vertaismentoroinnille jatkoa. 

 Hankkeen päätöswebinaarissa 27.8.2021 kuultiin sekä yrittäjien että työhyvinvoinnin asiantuntijoiden puheenvuoroja. Niissä korostuivat vertaistuen ja vertaisuuden voima sekä yrittäjän hyvinvoinnin tärkeys. 

eKollega-hankkeella oli positiivinen vaikutus mukana olleiden yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointiin haastavasta korona-ajasta huolimatta. Hankkeen tuottamaan ilmaiseen, sähköiseen eMentoroinnista virtaa yrittäjyyteen -työkirjaan on koottu tiedot hankkeen tuloksista, askeleet verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamiseen, vinkkejä fasilitointiin sekä työkaluja yrittäjien työhyvinvoinnin tueksi. 

Teksti: Laura Keihäs

Logot: Ekollega, humak, vs-yrittäjät ja ESR.

Last modified: 31.3.2022