Palapelimäistä työtä kulttuurialoilla – Humak asiantuntijana Freet2030-kehittämishankkeessa

Freet2030-hanke kirkastaa tilannekuvaa freelancereiden ansaintamalleista sekä etsii toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita palapelimaisesti tehtävään työhön. Humakista hankkeessa on mukana työyhteisöjen kehittäjäkoulutus. 

Työelämä Suomessa on muuttunut siten, että muussa kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tekee työtään noin 800 000 ihmistä. Siksi myös työyhteisöjen kehittäjien tulee ymmärtää, millaisia tilanteita työn tekemisen ja teettämisen monimuotoistuminen tuottaa yksilöille ja yhteisöille ja millaisia yhteiskunnallisia seurauksia tällä voi olla. Samalla juuri työyhteisön kehittäjät voivat löytää ratkaisuja kaikkien osapuolten etujen yhdistämiseen. 

Eri värisiä palapelin paloja.

Yhteistyöllä se onnistuu 

Hankkeen käynnistymisvaiheessa kesällä ja syksyllä 2021 keskityimme tilannekuvan luomiseen. Samalla käynnistettiin yhteistyö samoja aloja tutkivien hankkeiden kanssa. 

Havaitsimme, että Freet2030-hankkeen toimialoilla työtä tehdään edelleen työn tekoa tukevien instituutioiden katveessa. Siksi työmarkkinastatukseltaan liikkuvat eli monissa rooleissa limittäin ja lomittain toimivat kohtaavat työn arjessa monenlaisia ongelmia ja puutteita. Monistatuksisessa työssä työhön liittyvät vastuut, riskit ja kustannukset voivat jäädä työntekijän harteille silloinkin, kun ne kuuluisivat työnantajalle. Siksi tarvitaan järjestelmä, joka turvaa työntekijää sekä selkiyttää työntekijän suhdetta verotukseen, sosiaaliturvaan ja osaamisen kehittämiseen. Järjestelmän pitää olla selkeä myös työnantajana toimivalle. Osa tätä järjestelmän selkeyttämistä voisi olla taide- ja kulttuurialalle luotava opintopaketti. 

Itsensätyöllistäjiltä, osuuskunnissa toimivilta ja muilta silpputyötä tekeviltä puuttuu systemaattinen (ja ilmainen) mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Myös alan työsuhdeosaaminen on heikkoa. Siten oppilaitokset, esimerkiksi Humak, voisivat koota täydennyskoulutuspaketin, johon sisältyisi työsuhde- ja työhyvinvointiasioita, yrittäjyyttä, tuottajuutta ja verkostoyhteistyöhön kaivattuja erityisosaamisia. 

Teksti: Sikke Leinikki, Anu Järvensivu ja Nina Simola-Alha 

Last modified: 31.3.2022