Tykessä tykästyttiin valintakoekursseihin

Keväällä 2021 tyken tiimi päätti uudistaa opiskelijavalintansa mahdollisimman hyvin hakijoita, opetushenkilöstöä ja koko oppilaitosta palvelevaksi valintakoekurssiksi. Valintakoekurssilla sekä opiskellaan että osallistutaan opiskelijavalintaan. 

Opintojaksoja ja syvällistä pohdintaa 

Ensimmäiseksi valintakoekurssiksi rakennettiin toteutus opintojaksosta Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä. Syksyn 2021 valinnassa taas palveli opintojakso Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot. Valintakoekurssit koostuvat erityyppisistä alaa valottavista aineistoista ja tehtävistä, oman osaamisen suhteuttamisesta työyhteisön kehittäjän työhön sekä oman motivaation pohtimisesta ja siitä kertomisesta. 

Tarkoituksena on jatkossa kierrättää valintakoekursseina työyhteisön kehittäjä -koulutuksen eri opintojaksoja. Näin myös valintakoekursseja tekemällä voi kerryttää tutkinnon opintopistekertymää, mikäli sisäänpääsyä päätyy yrittämään useamman kerran. Valintakoekurssi järjestetään kahdesti vuodessa toisen mahdollisuuden avautumisen nopeuttamiseksi. 

Opiskelu alkaa jo valintakoekurssilla 

Valintakoekurssilla hakija pääsee kokeilemaan ammattikorkeakouluopintoja ja tutustumaan alaan, jolle on hakeutumassa. Tämän voi olettaa vähentävän opintojen keskeyttämisiä. Valintakoekurssin ajaksi hakijasta tulee avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija. Hyväksytystä opintojaksosuorituksesta hän saa viisi opintopistettä, tulipa valituksi tai ei. Vastaavasti oppilaitos saa valintakoekurssista avoimen pisteitä ja opettajat motivoituneita opiskelijoita, joilla on jo ensimmäinen opintojakso valmiina. 

Vain positiivista sanottavaa 

Valintakoekurssista saatu palaute on ollut myönteistä. Myös tyke-tiimi on kokenut valintakoekurssin mielekkääksi oman työn tavoitteiden toteutumisen kannalta. Valintakoekurssi on tiimin yhteinen juttu. Sen koetaan omalta osaltaan myös edistävän tykeläisten missiota siitä, että kaikki voisivat tehdä mielekkääksi ja merkitykselliseksi kokemaansa työtä hyvässä työyhteisössä. 

Teksti: Anu Järvensivu

Last modified: 31.3.2022