Ovet auki korkeakouluun!

Keväällä 2021 käynnistyneessä Erasmus+-hankkeessa Opening Universities for Youth in Europe (OUYE) tavoitteena on löytää ja ratkaista niitä ongelmakohtia, joita joillakin nuorilla on korkeakouluopintoihin hakeutumisessa. Hanketta toteutetaan samanaikaisesti Englannissa, Ranskassa, Turkissa ja Suomessa. 

Miksi ovet eivät aukene? 

OUYE-hankkeen tavoitteena on kohdata sellaisia nuoria, jotka ovat hakukelpoisia korkeakouluopintoihin mutta jotka eivät pidä itseään mahdollisina korkeakouluopiskelijoina. Näiden nuorten kanssa työskennellään pilkkoen heidän itselleen luomia opiskeluesteitä. 

Nuorten ehkä useimmin nimeämä este korkeakoulutukseen hakeutumiselle on oman jaksamisen rajallisuus sekä pelko ylikuormittumisesta ja loppuun palamisesta. Myös kielet on useampi nuori nostanut esille omaksi kipukohdakseen. Samalla myös asiatekstien lukemiseen, ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa olevan monelle haastavaa. Moni nuori on myös ottanut puheeksi sen, että ei osaa opiskella.  

Opening Universities for Youth in Europe -hankkeen valmennusta Helsingin Nuorisotakuutalossa pöydän äärellä.

Miten ovia yritetään avata? 

Kutsumme keskusteluja nuorten kanssa valmennukseksi. Siinä etsitään yhdessä nuoren ajatuksia tulevaisuuden alasta: siitä, mikä kiinnostaa. Samalla mietitään, minkälaisia opintoja sen saavuttamiseksi on tarjolla. Usein nuori myös kertoo oma-aloitteisesti listan asioista, joiden vuoksi hän ei voisi kuitenkaan opiskella. 

Syksyn 2021 valmennusten perusteella vaikuttaa tärkeältä tuottaa nuorille mielikuvaa korkeakoulusta paikkana, jossa lehtorit – kuten myös opiskelijat – ovat ihan tavallisia ihmisiä. Myös opintojen avaaminen opintojaksotasolle on helpottanut opintojen kokonaisuuden hahmottamisessa. Lisäksi tärkeää on ollut esitellä Valo-Valmennusyhdistyksen harjoittelijoiden valmistamaa koostetta erilaisista korkeakoulujen tarjoamista tukimuodoista. 

Avoimen korkeakoulun opinnot, väyläopinnot ja polkuopinnot ovat lähtökohtaisesti hyviä reittejä korkeakouluun. Hankalia sen sijaan ovat olleet niiden aikataulut: niihin pitäisi ilmoittautua jo kuukausia aiemmin. Myös opintojen maksullisuus on monelle haaste, kuten myös oman tietokoneen hankkiminen. 

Esiin on tullut myös nihkeää suhtautumista siihen, että esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä oleva nuori voisi edes testata mahdollisuuksiaan avoimen opintojen kautta. Tämä voi tarkoittaa altistumista erilliselle etuuksien käsittelylle, jonka aikana etuuksia ei makseta. Tällöin nuori jäisi ilman toimeentuloa. 

Vuoden 2022 aikana saamme paljon lisää ymmärrystä näistä opiskelun haasteista ja niiden selättämisestä. 

Teksti: Eeva Sinisalo-Juha

Last modified: 30.3.2022