Mikä Kentauri on ja mihin se on menossa?

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri käynnistyi huhtikuussa 2020. Sen tehtävänä on tuottaa nuorisoalan järjestöille tietoa, toimintaa auttavia välineitä ja toimintamalleja. 

Kentauri on yksi kuudesta vuosina 2020–2023 toimivasta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta nuorisoalan osaamiskeskuksesta. Kentaurin erityisala on järjestöjen toiminnan kehittäminen. Tehtävässään se soveltuu hyvin Humakin toimintaan; se yhdistää järjestö- ja nuorisotyön kehittämisen tarpeet. 

Varsinainen otsikkotason tavoite on Kentauria ohjaavan tavoiteasiakirjan mukaan ”nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus”. Tehtävä on organisoitu viiteen toimintalinjaan. Ne tuottavat malleja nuorisojärjestöjen tiedonkeruuseen, tutkimustietoa nuorista ja järjestöistä, järjestöjen arviointiosaamista, tulevaisuuden ennakointiosaamista sekä järjestöissä opitun osaamisen tunnistamisen työkaluja. Kentaurin vetäjäorganisaatio on Suomen Partiolaiset ry. Muita toteuttajia Humakin ohella ovat Opintokeskus Sivis sekä Talous ja nuoret TAT ry. 

Kyselyistä arvokasta tietoa 

Humakin rooli liittyy erityisesti järjestöjen tiedonkeruuseen, tutkimukseen ja kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen analysoimiseen. Kaikissa Humakin toiminnan kohteina olevissa tavoitteissa on lähdetty liikkeelle ilman varsinaista edeltävää toimintaa. Puolessatoista vuodessa toiminta on päässyt vahvaan vauhtiin. Tiedonkeruun saralla on toteutettu järjestöille suunnattu kysely, joka on tuottanut dataa ajankuvasta mutta myös ideoita, miten kehittää toimintaa eteenpäin. 

Tutkimuksen puolella on kerätty laadullisia ja määrällisiä aineistoja. Erityinen menestys oli maaliskuussa 2021 toteutettu, nuorille suunnattu kysely. Siihen vastasi lähes 15 000 nuorta. Kysely tarjoaa ennen kokemattomia mahdollisuuksia tuottaa tutkimustietoa nuorten järjestö- ja harrastustoiminnasta sekä sen vaikutuksista. Nuorisojärjestöjen toimintaympäristöjen saralla on kehitetty järjestökumppanien kanssa vuorovaikutteisia kohtaamisia, joissa nuorisojärjestöjen tulevaisuudenkuvaa on peilattu. 

Ratkaisuja haasteisiin etsitään 

Tiedonkeruussa suuri haaste on luoda digitaalinen järjestelmä, joka tekisi mahdolliseksi ajantasaisen ja monipuolisen järjestödatan keräämisen. Tutkimustiedon osalta materiaalinkeruun päävaiheet on saatu tehtyä. Jatkossa ytimessä on tuottaa tutkimustietoa julkiseksi. Tarkoitus on laatia monenlaisia tutkimusraportteja: materiaalikoosteita, erikoisteema-artikkeleita, lyhyempiä katsauksia sekä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita. Kansalaistoiminnan muuttuvien tutkimusympäristöjen teemassa haasteena on tuottaa järjestöjen kehittämisen kannalta syvempää tietopohjaa. 

Näiden Humakin tehtävien lisäksi Kentaurissa kehitetään arviointityökaluja sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä. Ne ovat toisten hankekumppanien tehtäviä. 

Kentaurin missio on palvella nuorisojärjestöjä. Aikaa kehittämiseen on vuoden 2024 alkuun saakka. Siihen mennessä Kentauri ehtii hyvin toteuttaa tavoitteensa. Haasteena voi kuitenkin olla kehitettävien työkalujen ja toimintamallien jalkauttaminen järjestöjen toimintaan. 

Teksti: Pekka Kaunismaa

osaamiskeskus kentauri.

Last modified: 30.3.2022