Etelä-Karjalan kulttuurimatkailu kehittyy kohti kansainvälisyyttä

Kulttuurituotanto

Humakilla on kaakkoisessa Suomessa pitkä kokemus kulttuurimatkailun kehittämisestä. Tähän teemaan liittyviä hankkeita on toteutettu alueella jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan eri kumppaneiden kanssa ja erilaisilla rahoituksilla. Vuoden 2021 aikana käynnistyi kolme uutta kulttuurimatkailuhanketta, joiden kohdealue on Etelä-Karjalan maakunta. 

Ohjenuorana Visit Finlandin kriteerit 

Visit Finlandin kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland julkisti alkuvuodesta 2021 uudet Kulttuurimatkailun tuotesuositukset. Samoihin aikoihin Visit Finland päivitti matkailutoimintaa koskevat kansainvälistymiskriteerinsä. Nämä kaksi keskenään synkronoitua dokumenttia ohjaavat pitkälti sitä, minkälaisia kulttuurimatkailutuotteita yritysten odotetaan Suomessa kehittävän kansainvälisille markkinoille. 

Nämä suositukset ja kriteerit toimivat ohjenuorina myös kulttuurimatkailuhankkeissa, joita Humak on yhdessä kumppaniensa kanssa toteuttamassa Etelä-Karjalassa. Tavoitteena on toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä saada aikaan kansainvälisille markkinoille kelpaavia kulttuurimatkailutuotteita, jotka ovat saatavilla sähköisissä myyntikanavissa.

Kolme kiinnostavaa hanketta 

Saimaan salaisuudet on hanke, joka etenee toimijoiden yhteiskehittelyyn nojaavana työpajaprosessina. Se päättyy Saimaa Geoparkin alueelle tuotettujen uusien tuotepakettien testaukseen ja koemarkkinointiin. Hankkeen aikana pyritään luomaan yhteistyömuoto, jota yritykset jatkavat itseohjautuvasti hankkeen päättymisen jälkeen. 

Uusinajateltu maakuntahistoria -hanke tähtää vuonna 2019 valmistuneen kaksiosaisen Etelä-Karjalan maakuntahistorian sisältöjen jalkauttamiseen ja tuotteistamiseen. Tavoitteena on etsiä moderneja ja monikanavaisia toteutustapoja historian tarinoille. 

Valoristeys-hankkeessa puolestaan pyritään elvyttämään 201o-luvulla menestyksellisesti toiminutta kulttuurimatkailun aluekoordinaatioverkostoa sekä kohentamaan maakunnan kulttuurimatkailutoimijoiden osaamista ja kannustamaan heitä yhteistyöhön. 

Kulttuurimatkailun suosio kasvussa 

Kulttuurimatkailu on kansainvälisesti kasvava trendi. Kulttuuri eri muodoissaan on merkittävin syy matkustamiseen Euroopassa. Suomea ei välttämättä yleisessä tietoisuudessa ole mielletty kulttuurimatkailukohteeksi, mutta sellaiseksi pääsemiseksi onkin ehkä osattava muuttaa näkökulmaa riittävän rohkeasti. Meidän ei kannata kilpailla Euroopan suurkaupunkien museoiden ja historiallisten monumenttien kanssa niiden keinoilla. Sen sijaan meidän on löydettävä suomalaisen kulttuurin omaleimaiset sisällöt, joita ei ole tarjolla ruuhkaisissa metropoleissa.

Teksti: Juha Iso-Aho 

Last modified: 30.3.2022