Digimagia valmentaa taide- ja kulttuurialan toimijoita kohti kiinnostavia digipalveluita

Kulttuurituotanto

Digimagian logo ja rahoittajat: humak, vamk, muova ja esr.

Digimagia on ESR-rahoitteinen palvelumuotoilun valmennuskokonaisuus, josta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulun muotoiluyksikkö Muova. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisissa toimintaympäristöissä. 

Digimagia-nimellä viitataan digipalveluiden elämyksellisyyden tavoitteluun: kuinka innovoidaan ja muotoillaan houkuttelevia digitaalisia palveluita, joihin yleisö haluaa osallistua, vaikka tarjolla on myös live-tapahtumia ja -palveluita. 

Palvelumuotoilua digitoimintaan 

Digimagia-valmennuksessa perehdytään palvelun/tuotteen toimivuuteen digitaalisessa toimintaympäristössä palvelumuotoilun näkökulmasta. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi valmennusjaksoa verkossa: ensimmäinen keväällä 2022 ja toinen syksyllä 2022. Valmennuskokonaisuus on jaettu kolmeen osaan: Digimagia-Introt, Digimagia-Treenit ja Digimagia-Hautomot. 

Introt, Treenit ja Hautomot 

Digimagia-Introt on opintokokonaisuus, joka tarjoaa tiiviitä, ajattelua herätteleviä tietoiskuja ja työkaluja uusien ansaintamahdollisuuksien ja tulonlähteiden saavuttamiseen. Introt johdattelevat osallistujat asiakaskeskeisen ajattelun ja palvelumuotoilun maailmaan. Ne haastavat pohtimaan, mikä taide- ja kulttuuripalveluiden yleisöille ja osallistujille on merkityksellistä ja arvoa tuottavaa. 

Digimagia-Treeneissä syvennetään ja sovelletaan Digimagia-Introjen teemoja vuorovaikutteisten harjoituspajojen avulla. Tässä osiossa ratkotaan yhdessä muiden osallistujien kanssa liiketoiminnan haasteita konkreettisella tasolla ja ideoidaan uusia palveluratkaisuja. 

Digimagia-Hautomoissa syvennytään työstämään osallistujien omia palveluita ja tuotteita. Hautomoissa osallistujat kehittävät päämäärätietoisesti omaa toimintaansa ja palveluansa pienryhmässä valmentajan johdolla. Samalla on mahdollisuus verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa ja testata omia ideoitaan vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. 

Tuloksena verkkokursseja 

Valmennuskokonaisuuden kokemusten ja materiaalien pohjalta rakennetaan automatisoitu verkkokurssi itsenäisen kehitystyön työkaluksi. Verkkokurssin avulla alan toimijat voivat jatkossa itsenäisesti kehittää ja innovoida omia tuotteitaan tai palveluitaan toimiviksi myös digitaalisessa ympäristössä. 

Digimagian logo ja rahoittajat: humak, vamk, muova ja esr.

Teksti: Paula Kostia 

Last modified: 30.3.2022