Ydinasioiden äärellä

Tulkkaus

Neliön muotoisessa kuvassa on keltainen pohjaväri. Keskellä kuvaa on valkoinen, iso puhekupla, jossa on teksti: Mitä sanoit?
Hankkeen työpajat on niputettu Mitä sanoit? -teeman alle. Sote-alan kohtaamisissa kuka tahansa joutuu kysymään joskus: mitä sanoit?

Hallinnoimme tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusalalla Ydinasia-hanketta vuosina 2021 ja 2022. Hanke toimii Pohjois-Savon alueella, ja sen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kielellisen saavutettavuuden osaamista. Kielellinen saavutettavuus läpileikkaa koko saavutettavuuden kentän. Kielellisesti saavutettavat sote-palvelut tasa-arvoistavat kaikenlaisten kielenkäyttäjien arkea. 

Tietämättömyys, kiire tai väärinymmärrykset kommunikoinnissa voivat haastaa niin kasvokkaiset kuin digitaalisetkin kohtaamiset. Näihin kohtaamisen haasteisiin me pyrimme Ydinasia-hankkeessa vastaamaan. Koulutamme henkilöstöä huomaamaan asiakkaat ja potilaat, jotka ovat kielellisesti haavoittuvassa asemassa. Koulutamme osallistujia myös erilaisten kommunikoinnin mahdollisuuksien pariin. 

Eväitä etätyöpajoista 

Järjestämme hankkeemme koulutukset pääasiassa etätyöpajoina, joissa käsittelemme keskeisiä teemoja kielellisen saavutettavuuden kentältä. Ensimmäisessä työpajassa käymme läpi vuorovaikutuksen perusasioita, kielelliseen saavutettavuuteen liittyviä ilmiöitä sekä lainsäädäntöä. Toisessa työpajassa pohdimme erilaisia kieliryhmiä ja kulttuureita niin potilaskohtaamisissa kuin työyhteisöjen sisälläkin. 

Kolmas työpajamme käsittelee kuvakommunikoinnin mahdollisuuksia sote-alan kohtaamisissa ja neljäs selkokielen periaatteita. Viidennessä työpajassa käymme läpi tulkattuja vuorovaikutustilanteita. 

Hanke tuottaa näiden viiden työpajan lisäksi koulutusta digitaalisesta saavutettavuudesta. Järjestämme myös jalkautuvia työpajoja työyhteisöille Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Hanketoimintamme keskiössä on herättely kielellisen saavutettavuuden kysymyksiin ja sellaisten taitojen opettelu, jotka vievät kielellistä saavutettavuutta eteenpäin sosiaali- ja terveysalalla. Osaamista tarvitaan lisää, sillä sote-alan asiakaskunta moninaistuu ja palvelut digitalisoituvat. 

Pistekirjoitusta eli braillekirjoitusta metallilevylle painettun
Ydinasia-hankkeen testiryhmässä on mukana myös näkövammaisia, joista osa käyttää pistekirjoitusta eli braillekirjoitusta.

Hankkeessa syntyvä tieto kootaan koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi 

Koulutusten lisäksi yksi hankkeemme tärkeistä tavoitteista ja toimenpiteistä on moninaisen asiakaskunnan kuuleminen. Olemme koonneet hankkeessa testiryhmän, joka kokeilee ja testaa sote-palveluja sekä antaa niistä palautetta. Testiryhmässämme on kuuroja, kuurosokeita, näkövammaisia, puhevammaisia, maahanmuuttajia, senioreita ja kehitysvammaisia. Painotus testauksissa on kielellisessä saavutettavuudessa. 

Työpaja- ja testiryhmätoiminnan tulokset ja kokemukset jalostuvat edelleen muun hanketyön kanssa kielellisen saavutettavuuden koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi. Tämä materiaali tukee ammattilaisia hankkeen päättymisen jälkeenkin erilaisissa kielellisissä kohtaamisissa. 

Teksti: Tanja Gavrilov

Ydinasia logo ja ESR.

Last modified: 30.3.2022