Kielellisen saavutettavuuden rakennustyömaalla ja verkkoja vahvistamassa

Tulkkaus

Saavutettavuus ja kielellinen saavutettavuus ovat nousseet parin viimeisen vuoden aikana esille yhä enemmän. Kaikille saavutettavat digipalvelut, selkokieli, selkeä kieli, tulkkaus, erilaiset käyttäjäryhmät, viranomaisten käyttämä kieli sekä monet kielitaitoon liittyvät asiat ovat tulleet aikaisempaa enemmän esiin niin tutkimuksissa, mediassa kuin arjen keskusteluissakin.  

Tavoitteena sujuvampi vuorovaikutus 

Kun vuorovaikutuksen osapuolilla on käytössään eri kielet tai erilaiset tavat kommunikoida, tarvitaan tietoa kommunikaatiota tukevista keinoista sekä vuorovaikutuksen resursseista. Näin vuorovaikutusta voidaan sujuvoittaa. 

Koulutamme Kuopiossa puhevammaisten tulkkeja ja kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijoita. Tärkeä osa oppimista ja osaamisen kehittymistä on työelämä, jossa opiskelijat harjoittelevat. Yhteistyökumppanimme ja verkostomme ovat merkittävä työelämälähtöisen oppimisen ympäristö. 

Harjoittelukohteita Iloisen mielen kuppilasta Kanttiin 

Kuopion evankelisluterilaisen seurakunnan Iloisen mielen kuppila on kehitysvammaisten kohtaamispaikka, jossa on mukana myös opiskelijoitamme. Paikalla on aina lehtorimme, joka ohjaa ja arvioi opiskelijoiden toimintaa. Tänä vuonna olemme aloittaneet harjoitteluyhteistyön myös Kantin, Kuopion pääkirjaston ja Kuopion museon muodostaman tiedon ja tarinoiden korttelin, kanssa. 

Työelämäpäivästä monipuolista oppia 

Näemme työelämän kehittämisen merkityksellisenä ja haluamme tarjota opiskelijoiden lisäksi työelämälle mahdollisuuden kouluttautumiseen. Järjestimme lokakuussa 2021 jo toisen verkkovälitteisen työelämäpäivän, joka kokosi yhteen opiskelijoita, kouluttajia sekä työelämän edustajia. Tänä vuonna teemana oli Yhdessä verkossa. Aiheina olivat kielellisen saavutettavuuden merkitys digipalveluissa, puhevammaisen mahdollisuudet osallistumiseen, kielenoppimisen suunnittelu teknologiavälitteisissä ympäristöissä sekä se, millaisin keinoin voidaan luoda oppismyönteistä merkitystilaa verkossa. 

Laaja yhteistyö mahdollistaa hyvät tulokset 

Kuopiossa kielellistä saavutettavuutta edistetään Ydinasia-hankkeessa yhdessä Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tärkeässä roolissa ovat erilaiset palveluiden käyttäjät, joilta saatua tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä. 

Teksti: Hanna-Kaisa Turja

Last modified: 30.3.2022