Näkyykö? Kuuluuko? Täällä ollaan!

Tulkkaus

puita, jotka ruska on värjännyt oransseiksi ja keltaisiksi. Taivaalla on harmaita pilviä ja puiden juurille on pudonnut paljon lehtiä

Korona-aika on venyttänyt käsitettä Helsingin kampus, kun sekä opiskelua että opetusta on toteutettu etäyhteyksillä. Pandemian pakottaman digiloikan ansiosta olemme saaneet ymmärrystä ja kokemusta etäopetuksesta. 

Tulkkausharjoitusten toteuttamiseen on löytynyt monipuolisia, toimivia mahdollisuuksia. Erilaiset digitaaliset mahdollisuudet ovat tulleet tutuiksi ja pysyväksi osaksi sekä työ- että opiskeluarkea. Esimerkiksi tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksessa käyttöön otettu, verkkoselaimella toimiva GoReact-sovellus on ollut korvaamaton työkalu. Se on mahdollistanut tulkkauksen ja viittomakielen harjoittelun sekä kieli- ja tulkkaustaidon arvioinnin aikaan ja paikkaan katsomatta. 

Luovuus käyttöön 

Kuluneen vuoden aikana vierailut eri toimijoiden luona ovat tuoneet oppilaitosarkeen mukavaa vaihtelua ja olleet aina antoisia. Onneksi jotkut moneen kertaan siirtyneet vierailut pystyttiin lopulta toteuttamaan etäyhteyksillä. Näin pääsimme tutustumaan opiskelijoiden kanssa esimerkiksi Vantaan käräjäoikeuden toimintaan. 

Tulkkauksen loppukokeet kuurosokeille asiakkaille haastoivat luovuutemme, mutta lopulta saimme ne toteutettua onnistuneesti digitaalisilla opiskelualustoilla. Myös monivuotinen tulkattuihin vuorovaikutustilanteisiin liittyvä yhteinen harjoitus Kuurojen kansanopiston henkilöstön ja kuurojen maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa toteutui poikkeusoloista huolimatta. 

Vaikka tekijät ja osallistujat ovat olleet ympäri Suomea ja maailmaa, seminaarit, tulkkauksen ja viittomakielen taitotentit, verstasviikot ja vappupippalot on saatu järjestymään. Suuria kommelluksia ei ole sattunut, sillä tahto tehdä asioita yhdessä on ollut vahva. Silloin maantieteellinen etäisyys ei ole este. 

Vihdoinkin ”oikeita” kohtaamisia! 

Koko kevään jatkunut etätyöskentely ja -opiskelu synnyttivät kuitenkin kasvokkain kohtaamisen kaipuun. Syyslukukausi toi vihdoin siihen helpotusta. Etäopetuksen rinnalla pääsimme toteuttamaan myös lähiopetusta. 

Olemmekin nyt saaneet nauttia mieluisista kohtaamisista oman väen ja alan eri toimijoiden kanssa. Olemme myös tehneet jo usean vuoden ajan yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi opiskelijoille on järjestetty vierailuja viittomakielialan eri toimijoiden tilaisuuksiin ja toimipisteisiin. Ja, mikä tärkeintä, tulkkaus- ja viittomakieliala on vetänyt tänä syksynä harjoittelijoita. 

Arviointia selkeämmäksi 

Kaiken vilskeen ja vipinän keskellä olemme ennättäneet kehittää myös tulkkaustaidon arviointia. Keväällä 2021 testattiin tulkkaustaidon arviointisabluunaa. Siitä saatua palautetta hyödynnettiin loppukokeen arviointiperusteiden ja -kriteerien päivittämisessä. Myös vuosien varrella toteutuneista opetussuunnitelmiin liittyvistä hankkeista ja loppukokeista saaduista kokemuksista on ollut valtavasti hyötyä päivitystyössä. Työ saatiin valmiiksi ennen marraskuussa järjestettyä loppukoeviikkoa. Nyt käytössä on uudistettu arviointisabluuna, johon olemme pyrkineet kuvaamaan ja tarkentamaan arviointia entistä selkeämmin ja perusteellisemmin. Arvioinnin perusteita ja kriteerejä on tarkoitus kehittää edelleen arviointisabluunan käytön myötä kertyvien kokemusten ja palautteiden perusteella. 

Teksti: Outi Kuvaja

Last modified: 30.3.2022