Koulutus – kestävän kehityksen taidot jokaiselle

Humak

Lupaus paremmasta tulevaisuudesta 

Tämän artikkelin pääotsikko on suoraan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen julkaisusta Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Otsikko kuvaa hyvin myös sitä, mihin Humak on sitoutunut opetuksensa suunnittelussa ja järjestämisessä. 

Tulevaisuuden yhteiskunta on sellainen, minkälaisella koulutuksella sen jäsenet sitä rakentavat. Koulutus on osa paremman tulevaisuuden tuottamista, mutta sillä on myös vastuu tuosta tulevaisuudesta. Humak on omalta osaltaan sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ammattikorkeakoulujen yhteisten lupausten mukaisesti. 

Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys 

Kestävä kehitys tulee ottaa koulutuksessa huomioon kokonaisvaltaisesti. Se ei ole vain ympäristötietoisuuteen liittyvää koulutusta, vaan kestävään kehitykseen sisällytetään myös taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Tämä näkemys näkyy koulutuksessa sisällöllisenä muutoksena. 

Ammattikorkeakoulujen yhteistyönä valmisteltu kestävän kehityksen kompetenssi on laadittu niin, että pelkät valmiudet toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti eivät valmistuvalle opiskelijalle riitä. Hänen tulee myös aktiivisesti ”edistää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen toteutumista työssään ja toimia vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä”. 

Kestävän kehityksen elementit uudessa opetussuunnitelmassa 

Kestävän kehityksen elementit on Humakissa huomioitu myös opetussuunnitelman uudistustyössä. Tässä vaiheessa on rakennettu erityisesti kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattavia yhteisiä opintoja. Niihin on sijoitettu kokonaisuus, joka koostuu sekä kestävän kehityksen periaatteista että kestävän yhteiskunnan näkökulmista. Tällöin huomioon otetaan kaikki kestävän kehityksen elementit. 

Lisäksi opinnoissa nostetaan esille näiden elementtien välinen systeemisyys. Hyvinvointi ei ole mahdollista ilman taloudellista tasapainoa, eikä ekologisen kestävyyden vaatimia muutoksia voi perustella ja edistää, ellei kansalaisten perushyvinvointia ole turvattu. Erityisenä sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmana Humakissa nostetaan esille kielellisen saavutettavuuden merkitys. 

Yhteisistä opinnoista ammatillisiin kompetensseihin 

Yhteisiin opintoihin sisällytettävän opintokokonaisuuden suunnittelu on toistaiseksi ollut keskeisin osa opetukseen liittyvän kestävän kehityksen näkökulmien edistämisessä. Olemme kuitenkin sitoutuneet nostamaan kestävän kehityksen laajemminkin osaksi koulutustamme.  

Kestävän kehityksen kompetenssi on siis myös kaikkiin ammattialoihin ja kaikkeen ammatilliseen osaamiseen liittyvä vaatimus. Lisäksi se on työkalu, jonka avulla meiltä valmistuva opiskelija kykenee suoriutumaan tulevasta työelämästään vieläkin paremmin. Siksi myöskään kestävän kehityksen kompetenssi ei pysähdy yleiseen kestävän kehityksen osaamiseen, vaan se tähtää oman alan osaamisen syventämiseen. Tämä vaatii sitä, että kestävä kehitys on läpileikkaavana periaatteena kaikissa opinnoissa. 

Teksti: Timo Parkkola ja Päivi Marjanen 

Last modified: 30.3.2022