Kohti hiilineutraalia Humakia

Humak

Humanistinen ammattikorkeakoulu on sitoutunut Arenen vuonna 2020 laatimaan ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. Kestävyys ja vastuullisuus näkyvätkin Humakin uudistuneessa strategiassa. 

Muiden korkeakoulujen ohella Humak on toteuttanut hiilijalanjäljen laskentaa vuodesta 2019 alkaen yhteisesti sovituilla periaatteilla vertailtavuuden, seurannan ja kehittämisen mahdollistamiseksi. Ammattikorkeakoulukentän lisäksi yhteistyötä hiilijalanjäljen laskennan yhtenäistämiseksi tehdään yliopistojen kanssa. Avuksi ovat valmistumassa sekä Arenen hiilijalanjälkilaskentatyöryhmän että Finn-ARMAn Kestävä kehitys ja vastuullisuus -ryhmän valmistelemat korkeakoulujen yhteiset hiililaskennan raportoinnin tiekartat. 

Humakin päästöt keskimääräistä pienemmät 

Humakin hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019 Arenen kestävyys- ja vastuullisuusryhmän laatimalla laskurilla. Laskennassa huomioitiin kiinteistöt ja matkustaminen. Näillä laskentaperusteilla Humakin hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 459 tCO2. Tästä matkustamisen osuus oli 29 prosenttia ja kiinteistöjen osuus 71 prosenttia. Ammattikorkeakoulujen vertailussa Humakin hiilijalanjälki oli toiseksi pienin. 

Humakin hiilijalanjäljen koko vuonna 2020 on alustavien laskelmien mukaan 531 tCO2. Jalanjälki on suurempi kuin edellisenä vuonna, vaikka matkustamisen päästöt vähenivätkin merkittävästi koronapandemian vuoksi. Jalanjäljen kasvu ei myöskään selity kiinteistöillä, sillä Humakin tilojen käyttöneliöt pienenivät vuonna 2020. Kasvuun ovat syynä hankinnat, joista tulevat päästöt kattavat jopa 34 prosenttia Humakin hiilijalanjäljestä. 

Tavoitteena hiilineutraali Humak vuonna 2030 

Hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen ja laajentaminen on tärkeää, jotta ammattikorkeakoulut voivat aidosti saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Kyse on hyvin kokonaisvaltaisesta muutoksesta – ei pelkästään ajattelu- vaan ennen kaikkea toimintatavoissamme. Humakin hiilineutraalius edellyttää, että jalanjälki lasketaan riittävän kattavasti ja että sen pienentämiseksi laaditaan konkreettisia toimenpiteitä ammattikorkeakoulun kaikissa toiminnoissa työn organisoinnista lähtien. 

Teksti: Johanna Henriksson ja Titta Pohjanmäki 

Last modified: 30.3.2022