Humak mukana kestävyys- ja vastuullisuustyössä

Humak

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi vuonna 2020 kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, johon kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet. Korkeakoulukentän yhteisenä tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Humakissa kestävän kehityksen edistämiseen on nimetty vastuuhenkilöt, ja ohjelma on huomioitu myös Humakin strategiassa 2030. 

 

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Kuvassa on kestävän kehityksen tavoitteet, joita on yhteensä 17.

Osaamisen kehittämisellä kohti hiilineutraalia ammattikorkeakoulua 

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää ammattikorkeakoulujen hiilikädenjäljen kasvattamista ja vastaavasti hiilijalanjäljen pienentämistä. Päämääränä Humakin osalta on, että jokainen Humakista valmistuva opiskelija kykenee toimimaan alallaan vastuullisesti ja kestävästi. TKI-toiminnassa taas tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin ja edistämme TKI-työn vastuullisuutta yhteisesti luodun kriteeristön perusteella. 

Henkilöstö ja hiilijalanjäljen kehittymisen seuranta avainasemassa 

Henkilöstön tulee tuntea omaan työhönsä liittyvät kestävän kehityksen linjaukset, joten ne huomioidaan jatkossa niin henkilöstön osaamisen kehittämisessä kuin perehdyttämisessä. Keskeistä on myös hiilijalanjäljen vuosittainen laskenta, hiilijalanjäljen kehittymisen seuranta ja sen pienentämiseksi tehtävät linjaukset. 

Työ on jo alkanut 

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman toimeenpano on alkanut vuoden 2021 osalta opetussuunnitelmien uudistamisesta, TKI-kriteeristön käyttöönotosta, henkilöstön kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen seurannasta sekä hiilineutraalisuuden tiekartan luomisesta. 

Teksti: Johanna Henriksson, Timo Parkkola ja Titta Pohjanmäki 

Last modified: 30.3.2022