Rehtorin, toimitusjohtajan tervehdys

Yleinen

Vuosi 2021 oli uuden strategian ja johtamismallin toimeenpanon ensimmäinen vuosi. Strategian pääajatuksena on vahvistaa profiloitua ydinosaamistamme, jonka avulla vahvistamme kädenjälkeämme yhteiskunnassa koulutuksen, TKI-toiminnan ja palveluliiketoiminnan avulla. Samanaikaisesti olemme kehittäneet koulutustamme, TKI-toiminnan prosesseja, kansainvälisyyttä, henkilöstön työhyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä uuden toimintamallin rakentamista. Alustavien havaintojen perusteella tässä olemme onnistuneet, osaamiskärkemme ovat kehittyneet ja kehittämisohjelmissa on edistytty suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2021 aikana covid-19 vaikutti edelleen toimintavuoteen. Kevään ja alkusyksyn lupaavista odotuksista huolimatta korkeakoulut joutuivat siirtymään syksyn aikana takaisin etätyöskentelyyn ja -opiskeluun. Tällä on ollut väistämättä vaikutuksia opiskelijoiden opintoihin. Haastavasta tilanteesta huolimatta Humak menestyi erittäin hyvin ammattikorkeakouluopiskelijoiden laatu-kyselyssä. Erityisen hyvää palautetta annettiin opintojen kiinnostavuudesta, opetuksen toteutuksesta, ohjauksesta ja työelämäyhteyksistä. Myös tutkintokoulutuksemme vetovoima säilyi kokonaisuutena hyvänä. Monimuoto- ja verkkomuotoiset koulutukset olivat entistä suositumpia. Erityisen iloisia olimme uusien koulutusten vetovoiman kasvusta. Adventure and Outdoor Education – koulutus kasvatti edelleen suosiotaan ja saimme opiskelijoita ympäri maailmaa. Työyhteisön kehittämisen koulutuksen vetovoima säilyi vahvana ja myös kommunikaatio-asiantuntijuuden koulutus on löytämässä oman hakijakuntansa.

Vuoden 2021 alusta lukien uudistunut rahoitusmalli muutti ammattikorkeakoulujen toimintojen painopistettä jatkuvan oppimisen, TKI-toiminnan ja ylemmän tutkinnon suuntaan. Samanaikaisesti korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättiin. Vuoden 2021 tunnusluvut osoittavat, että tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvoi 50 % ja jatkuvan oppimisen suoritukset ovat kolminkertaistuneet kahdessa vuodessa. Olemme onnistuneet kasvattamaan myös TKI-salkkumme kaksinkertaiseksi, vaikka se ei näy vielä vuoden 2021 tuloksessa. Lisäksi Humak oli edelleen yksi ammattikorkeakoulukentän ahkerimmista julkaisijoista.

”Humak on kehittänyt rohkeasti toimintaansa viime vuosina. Keskeinen voimavaratekijä on osaava henkilöstö, jonka hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös jatkossa. Samalla on säilytettävä herkkyys ennakoida muuttuvaa tulevaisuutta.”
Hallituksen puheenjohtaja Eevi Kurtti

Kokonaisuutena Humak on vuoden 2021 jälkeen taloudellisesti erittäin hyvässä kunnossa ja myös sen toiminnallinen tuloksentekovalmius on parantunut tulevia vuosia varten. Tämä antaa mahdollisuudet tulevaisuuden investointeihin. Ammattikorkeakoulun vahvuudet ovat osaavassa ja sitoutuneessa henkilöstössä, uuden strategian ja johtamismallin ohjaavuudessa, kysytyissä tuotteissa ja palveluissa sekä ennakoivassa toimintatavassa. Tulevien vuosien taloudellisen kehityksen ratkaisee se, kuinka hyvin ammattikorkeakoulu onnistuu tuloksellisuuskehityksen kääntämisessä, uuden strategian mukaisen palvelutuotannon kehittämisessä, kulurakenteen tasapainottamisessa, ja toimintamallin muutoksessa. Uskomme tulevaisuuden tuovat mukavaan uusia haasteita ja samalla myös uusia mahdollisuuksia, joissa Humak voi olla mukana rakentamassa maailmaa paremmaksi paikaksi.

 

Jukka Määttä, KT, Rehtori, Toimitusjohtaja Ph.D. (Education)
Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK – University of Applied Sciences 

Last modified: 4.4.2022