Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärki kasvaa ja panostaa TKI-toimintaan

Vuosi 2021 oli työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärjelle merkittävä monessa mielessä. Tiimi kasvoi ja vahvistui sekä oman tiimiesihenkilön nimeämisen myötä että uusien rekrytointien kautta. Nyt tykeläisiä on jo kahdeksan, kun edellisenä vuonna tykeläisten määrä kasvoi viiteen. 

Keväällä toteutettiin työyhteisön kehittäjäkoulutuksen osalta valintakoeuudistus siirtymällä valintakoekurssiin perustuvaan sisäänottoon, mikä sai innostuneen vastaanoton. Syksyllä pyörähti käyntiin jo tyken historian toinen valintakoekurssi. Kevään valintakoekurssin suoritti yhteensä 147 opiskelijaa. 

Työyhteisöjen kehittäminen suuressa suosiossa 

Tyken suosio on näkynyt hakijamäärissä. Syksyllä 2020 tykeen hakijoita oli 167, tänä syksynä taas 258, joista ensisijaisia hakijoita oli 153. Vuoden aikana aloitti 89 uutta tutkinto-opiskelijaa: tammikuussa 35 opiskelijaa ja syksyllä 54 opiskelijaa, joista kahdeksan tuli sisään väylän kautta. 

Lokakuussa 2021 tykessä oli 169 opiskelijaa ja Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä -tutkinnon oli suorittanut 52 henkilöä. Luvut paljastavat räjähdysmäisen kasvuvauhdin aloitusvuodesta 2017. Vauhdin takana on tarve tällaiselle työelämän kehittämiseen kohdistuvalle, olemassa olevaa osaamista tunnustavalle ja henkilökohtaisesti räätälöiden edelleen kehittävälle korkeakoulututkinnolle. 

Uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita monista aiheista 

Vuoden aikana työyhteisöjen kehittämisen TKI-toiminta siirtyi aivan uudelle tasolle: se muodostaa jo eräänlaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen. Vahva panostaminen verkostoyhteistyöhön ja ulkoisen rahoituksen hakemiseen kantoi hedelmää useina uusina tutkimus- ja kehittämishankkeina. 

Hankkeita rahoittavat EU, hallituksen TYÖ2030-ohjelma sekä Työsuojelurahasto. Hankkeet kattavat hyvin työyhteisöjen kehittämiselle keskeisiä ajankohtaisia teemoja. Sellaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan hajautuneissa tiimeissä työskentelevien turvallisuuden kokemuksen kehittäminen, teollisuuden ääniympäristöjen kehittäminen sosio-kulttuuriset ja fysikaaliset tekijät samanaikaisesti huomioiden sekä työurien rakentumisen, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittymisen tukeminen moninaistuvissa ansainnan muodoissa ja freelancer-työssä eri toimialoilla. Työskentely hankkeissa ja hanketeemojen parissa on keskeinen tapa kehittää niin tiimiläisten kuin tyke-opiskelijoiden osaamista. 

Teksti: Anu Järvensivu ja Nina Simola-Alha 

Last modified: 31.3.2022